Adatvédelmi tájékoztató

Ahhoz, hogy jelentkezni tudjál képzéseink bármelyikére, szükséges lesz megadnod nekünk néhány személyes adatodat. Ezen személyes adataid védelme a 24-es Autósiskola Kft. kötelezettsége. Cégünk tőled csak azt a néhány, valóban szükséges adatot fogja elkérni, amik nélkül a tanfolyamra történő jelentkezés nem történhet meg. Ezeket az adatokat csak és kizárólag a veled előre egyeztetett célra fogjuk felhasználni és azokat arra jogosulatlan félnek nem adjuk ki.

Adatkezelők, elérhetőségek

Adatkezelőink végzik el a képzésre történő jelentkezéshez szükséges adatok összegyűjtését, rendszerezését és továbbítását a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak vagy az E-educatio Kft. részére.
A 24-es Autósiskola Kft. címe: 1145 Budapest, Bácskai utca 58/a
A Kft- adatkezelői: Dallos József (30/9 505 475) és Dallos Judit (30/531 6439)
A fent nevezett adatkezelők a beiratkozásnál megadott valamennyi adatodhoz hozzáférnek. Az adatkezelésért fent nevezett személyes felelnek.

Az adatok begyűjtésének célja a képzésre történő regisztrálás, illetve az elméleti, valamint gyakorlati vizsgára jelentés, tanulmányi szerződés megkötése, a képzési díjak számlázása.
Az általunk begyűjtött adatok a következők:

 • jelentkező neve
 • születési helye és dátuma
 • édesanyja leánykori neve
 • állampolgársága
 • tartózkodási címe / értesítési címe
 • telefonszáma
 • e-mail címe
 • személy igazolvány száma

A begyűjtött adatokat a tanulói jogviszony fennállásáig legalább, egyéb esetben a jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22 § alapján 5 évig őrizzük, utána megsemmisítjük.

Ki férhet hozzá a személyes adatokhoz?

 • iskolavezető
 • adatkezelők
 • Kormányhivatal, mint vizsgáztatási hatóság
 • E-educatio Kft., mint tananyag szolgáltató
 • Tax-Land könyvelőiroda
 • gyakorlati képzést végző szakoktatók

A beiskolázott tanuló kérhet tájékoztatást kérhet az adatkezelőktől adatai kezeléséről, kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számítva legfeljebb 25 napon belül az érintett kérelmére írásban választ adni.